Aanmelding kan telefonisch. Het wordt in verband met uw privacy afgeraden om inhoudelijke informatie per mail te delen.
Na
 aanmelding volgt een intakegesprek.
Doel hiervan is uw klachten en uw vraag helder te krijgen.

Daarna wordt een behandelplan opgesteld en start therapie.

Als na intake blijkt dat u in deze praktijk niet op uw plek bent, wordt u terugverwezen naar uw huisarts.
Er wordt wel met u meegedacht over andere behandelmogelijkheden.

Sessies: 45 minuten
Frequentie: één keer per week of per twee weken, in overleg.

Een verwijzing van uw huisarts is nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.
De aangeboden psychotherapie zit in het basispakket van alle zorgverzekeraars.
Voor contracten met zorgverzekeraars, zie tarieven.

Openingstijden: ma, di, do, vr / 8:30-17:00

Wachttijden: (laatste actualisatie 30-10-2018)
De wachttijd tot intake is momenteel 4 weken.
De wachttijd tussen intake en behandeling is 2 weken.
Bij de wachttijd wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende hoofdclassificatie groepen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de praktijk of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met uw zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (treeknormen).