Psychotherapie
De manier van werken kenmerkt zich door een sterk vertrouwen in de (veer)kracht van mensen zelf.
Therapie is erop gericht deze kracht te herstellen.
Uitgangspunt is dat ieder mens zelf voelt en weet wat goed voor hem of haar is.

U kunt terecht voor de volgende problemen:
Stemmingsstoornissen (bv. depressie) 
Angststoornissen
Eetstoornissen
Trauma
Seksuele stoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
Stoornissen in de impulsbeheersing (agressie, kopen, ed.)
Slaapstoornissen
Somatisch symptoomstoornissen (o.a. burnout)

Coaching
Naast psychotherapie wordt coaching aangeboden, indien gewenst ook ter vervanging van psychotherapie.