De praktijk is gesloten van 9-7-2024 tot 6-8-2024.
Clienten die in behandeling zijn in de praktijk kunnen in dringende gevallen bellen met:
– binnen kantooruren: dhr H. Vlamings, psychotherapeut, 06-22537147 of de eigen huisarts
– buiten kantooruren: u belt uw eigen 
dokterspost 

 

Wachttijden: (laatste actualisatie 4-7-2024)
Er is momenteel geen ruimte voor nieuwe clienten.

Aanmelding kan telefonisch. Het wordt in verband met uw privacy afgeraden om inhoudelijke informatie per mail te delen.
Na
 aanmelding volgt een kort telefonisch gesprek, waarin een inschatting gemaakt wordt of u met uw problematiek in deze praktijk op de goede plek bent.
Zo ja, dan wordt een intakegesprek gepland. In andere gevallen wordt met u meegedacht over waar u beter terecht kunt met uw klachten.
Doel van het intakegesprek is uw klachten en vraag helder te krijgen.
De intakefase wordt afgesloten met een adviesgesprek met behandeladvies.

Daarna wordt een behandelplan opgesteld en start therapie.

Blijkt na intake toch dat u in deze praktijk niet op uw plek bent, dan wordt u terugverwezen naar uw huisarts.

Let op: 
Per 01-01-2022 verandert de wijze van financiering in de ggz. 
Onder tarieven vindt u wat dat eventueel voor u betekent.

Sessies: 45 minuten, face to face of online
Frequentie: één keer per week of per twee weken, in overleg

Een verwijzing van uw huisarts is nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.
Voor vergoedingen en contracten met zorgverzekeraars, zie tarieven.

Openingstijden: ma, di, do, vr / 8:30-17:00

Bereikbaarheid: telefonisch ma tm vr / 8:30-17:00
Buiten deze tijden belt u -alleen bij spoed of nood- met uw lokale huisartsenpost.
In vakanties is er waarneming geregeld tijdens kantooruren.
Naam en telefoonnummer van de waarnemer staan dan op de website.

Buiten kantoortijden belt u -ook bij waarneming door een collega- bij spoed met uw lokale huisartsenpost.

* Bij de wachttijd wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende hoofdclassificatie groepen.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de praktijk of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met uw zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (treeknormen).