Heeft u blijvende klachten, die uw functioneren belemmeren, dan kan psychotherapie iets voor u zijn.
Een psychotherapeut lost uw problemen niet voor u op, maar bekijkt samen met u wat er aan de hand kan zijn en wat ervoor nodig is om u beter te gaan voelen.
Doel is dat de problemen verdwijnen of zodanig verminderen dat u weer kunt functioneren.

U kunt terecht voor de volgende klachten:
Stemmingsstoornissen (depressie ed.)
Angststoornissen
Eetstoornissen

Trauma
Seksuele stoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
Stoornissen in de impulsbeheersing (agressie, kopen, ed.)
Slaapstoornissen
Somatisch symptoomstoornissen (o.a. burnout)


Na de intake wordt het behandelplan opgesteld. Hierin staat wat u wilt bereiken middels psychotherapie.
Het behandelplan is een overeenkomst tussen psychotherapeut en cliënt, waarin staat waaraan gewerkt zal worden en op welke manier dit zal gebeuren. Therapiesessies zijn doorgaans een keer per week in de eerste periode. Later in het traject wordt een frequentie van een keer per twee weken of minder aangehouden. Afspraken worden altijd in onderling overleg gemaakt.

Bij constructionele gedragstherapie richt de behandeling zich op situaties en gedrag waarin de cliënt geen of minder klachten ervaart en eigenlijk relatief goed uit de voeten kan. Klachten worden behandeld door het klachtenvrije functioneren te versterken en te verbreden. Klachten worden verholpen door de belemmeringen voor klachtenvrij functioneren te voorkomen of op te heffen.
 
Cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht en niet uitsluitend symptoom- of klachtgericht. Men leert zichzelf kennen, leert eigen mogelijkheden benutten en leert om te gaan met beperkingen waardoor symptomen verdwijnen. Cliëntgerichte psychotherapie is gericht op duurzame veranderingen. Het gaat om een proces van bloei en ontwikkeling. Hierdoor worden klachten effectief bestreden en wordt de algemene levensstandaard in termen van geluk, zingeving en gezondheid verhoogd. Ook wordt de kans op terugval verminderd.